Registrácia
 
  Domov Kontakt Tiráž  
   
 

Tiráž

swepro s r.o.
Trnavská cesta 84 / 1.p.

82102 Bratislava (SK)

Tel.: +421 (0)2 491 00 301
Fax: +421 (0)2 491 00 311

E-Mail: info@swepro.sk
Internet: www.swepro.sk

Konatel’: Andreas Johan Lázár
ICO: 461 981 30
IC DPH: SK 2023274209
WEEE-Reg.-Nr. DE 54800479

Upozornenie týkajúce sa záruky:

Napriek starostlivej kontrole obsahu nepreberáme žiadnu záruku za obsah externých odkazov. Za obsah odkazovaných stránok sú zodpovední výlučne ich prevádzkovatelia.