Registrácia
 
  Domov swepro Group Priority  
   
 

Priority

Zvyšovanie produktivity
Efektívne používanie tlakových zariadení zlepší výkonnosť vašich výrobných procesov. Vysoké náklady na energiu, ktoré vznikajú pri výrobe stlačeného vzduchu, sa z 94% strácajú v teple kompresora. Úsporné zaobchádzanie so zdrojmi stlačeného vzduchu je tu nevyhnutné. Používanie energeticky úsporných dýz na stlačený vzduch alebo pneumatického náradia výrazne zredukuje vašu spotrebu stlačeného vzduchu. Takýmto spôsobom sa zvýši produktivita a hospodárnosť vašich procesov.

Zvyšovanie kvality
swepro vám ponúka možnosť, ako prostredníctvom kvalitatívne hodnotného produktového portfólia zosúladiť individuálne riešenia s vaším výrobným procesom a tým aj vylepšiť kvalitu vašich výrobkov. Kto chce produkovať kvalitu, musí kvalitu používať!

Znižovanie hluku
Hluk je nebezpečný a môže viesť k nenapraviteľným poškodeniam sluchu. Chráňte svojich zamestnancov! Výmena otvorenej trubice za dýzu z nášho sortimentu zníži hladinu hluku minimálne o 10 dB(A). Takéto zredukovanie hluku vníma ľudské ucho dokonca ako zníženie na polovicu.

Úspora nákladov na energiu
Vďaka konštrukcii našich dýz a ofukovacích pištolí možno dosiahnuť lepšie využitie stlačeného vzduchu a tým aj ich efektívnejšie využívanie. Pre vás to znamená, že investíciou do technológie Silvent môžete docieliť úspory na energiách až do výšky cca 30-50%. (pozri Technické pokyny)

Zvýšenie bezpečnosti
Stlačený vzduch je všadeprítomným zdrojom energie takmer vo všetkých odvetviach priemyslu. Veľmi ľahko sa však popri tom prehliadne, že použitie tejto techniky môže mať za následok aj ťažké poranenia. Všetky dýzy a ofukovacie pištole z nášho sortimentu sú však skonštruované tak, aby bola zaručená vysoká miera bezpečnosti . Takto sa napríklad nikdy nemôže dýza zablokovať tak, aby bol otvor priamo zakrytý. Maximálny protitlak je preto vždy pod 210 kPa (30 psi).