Zarejestruj
 
  Strona główna Grupa swepro Fokus  
   
 

Fokus

Wzrost wydajności
Efektywne zastosowanie urządzeń pneumatycznych zwiększy wydajność procesu produkcyjnego. Wysokie koszty energii przy produkcji sprężonego powietrza są w 94% tracone w postaci ciepła uwalnianego w sprężarce. Nie można więc unikać oszczędnego obchodzenia się z nim. Zastosowanie oszczędzających energię dysz nadmuchowych i narzędzi pneumatycznych wyraźnie zmniejszy zużycie sprężonego powietrza. Zwiększy to wydajność i ekonomiczność procesów produkcyjnych.

Polepszenie jakości
Dzięki portfelowi produktów o wysokiej jakości swepro stwarza możliwość dopasowania indywidualnych rozwiązań do procesu produkcyjnego, a przez to polepszenia jakości produktów. Kto chce produkować wyroby wysokiej jakości, musi stosować wysokiej jakości urządzenia

Obniżenie hałaśliwości
Hałas jest niebezpieczny i może prowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia słuchu. Chroń swoich pracowników! Zamiana otwartej rurki na dyszę z naszego asortymentu obniży poziom hałaśliwości o co najmniej 10 dB(A). Takie zmniejszenie jest odczuwane przez słuch człowieka nawet jako zmniejszenie o połowę.

Oszczędność kosztów energii
Ze względu na konstrukcję naszych dysz i pistoletów nadmuchowych uzyskuje się lepsze a przez to bardziej efektywne wykorzystanie sprężonego powietrza. Oznacza to, że raz inwestując w technologię Silvent można uzyskiwać oszczędność energii w wysokości ok. 30-50%. (patrz Wskazówki techniczne)

Zwiększenie bezpieczeństwa
Sprężone powietrze jest obecnie nośnikiem energii prawie we wszystkich dziedzinach przemysłu. Jednak często nie dostrzega się, że zastosowanie tej techniki może pociągać za sobą również ciężkie uszkodzenia ciała. Wszystkie dysze i pistolety nadmuchowe z naszego asortymentu są tak skonstruowane, by był zapewniony wysoki stopień bezpieczeństwa. I tak na przykład dyszy nigdy nie można tak zablokować, by otwór był bezpośrednio zakryty. Przeciwciśnienie maksymalne jest dlatego zawsze mniejsze niż 210 kPa (30 psi).